ŞİİRLER

 

 

 

 

 

 

ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ EFENDİ ( 1864-1956)

ERZURUM DESTANI

 Erzurum kilidi mülki mülk-i İslam’ın

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

Erzurum derbendi ehl-i imanın

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum.

 

Gayet şecâ’atli erler var idi

Nisâsi ricâli hayâdar idi

Edebli arkânlı bir diyâr idi

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Göl yerinde elbet sular bulunur

Yine vardır detü ümid olunur

Yine bugün bin bahaya alınır

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Hamdü-lillah metin İslâları var

Fakire za’ife ihsanları var

Külbe-i gönülde imanları var

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Hayrat hasenatlı erleri vardır

Hayr u bereketli güzel diyârdır

Seyretsen âlemi bu âşikârdır

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Müşkil halleyleyen uleması var

Saha bahşeyleyen fuzalâsı var

Şöhret-şiâr yine küberâsı var

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Seherlerde müezzinler nidâsı

Halkalarda muvahhidler sedâsı

Ne güzeldir zikr-Ullah’ın edâsı

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Vâizleri kürsüleri bezetmiş

Cândan geçmiş emr-Ullah’ı gözetmiş

Allah içün sohbetini uzatmış

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Ramazan’da bir âli-şân ederler

O şehr-i sıyâmı zi-şâh ederler

Fakirler gönlünü gülşen ederler

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Civânlar pirlere hürmet ederler

Duâsın alağa gayret ederler

Ramazan’da güzel hürmet ederler

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Rabb’im beldemize merhamet ede

Ahâlisi râh-i Mevlâ’ya gide

Enbiyâ evliyâ bir nimet ede

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Doğa kalbimize nür-i hidâyet

Sâbık ola sâbit ola sa’âdet

Ol zeman bulunur baki selamet

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Binlerce bin medfun evliyası var

Zâfir bâtın nice asfiyâsı var

Feyz ü berekât-i Kibriyâ’sı var

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Dilerem keremi Kerim’den elbet

Rabbim ede Erzurum’a merhamet

Halkeyleye Rabbim bir âli himmet

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

İnsaf merhametle kalbimizi dola

Gettiğimiz tarik şeri’at ola

Kalbimiz envâr-ı ma’rifet dola

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Bir kul günâhına tevbe ederse

Sadıkane o dergaha giderse

Afvolur günahı her ne kadarsa

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Dilerem daima kân-ı keremden

Kaldırmaya nur-i irfân didemden

Bizi halâs ede derd-i veremden

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Binbir hatim nur-ı arşı doldurmuş

Bela musibeti yerden kaldırmış

Düşmanları kahreylemiş öldürmüş

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Rabbim hıfzeyleye düşman şerrinden

Gazab göstermeye berr ü bahrinden

Hususa ki Erzurum’un şehrinden

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum

 

Kalblerine dolsun feyz-i Rabbâni

Ahâlisi bulsun rahm-i Rahmâni

Lutfi Erzurum’dan gördün İhsânı

Mevlâ’ya emanet olsun Erzurum.

 

Ahiri Ölümdür Ne Hayaldesin..

İster iskender ol serîr üstünde

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

İster Süleyman ol mühür destinde

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster Hayder dibi zülfikar takın

İster isa gibi düşmandan sakın

İsterse sefine bahre bırakın

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster allar giyin mihr-i zeman ol

İster güneş gibi dar’ül-eman ol

İsterse kamer-veş şeh-i şadan ol

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İsterse devletin Harün’e dönsün

İsterse hazinen Karün’e dönsün

İsterse servetin Haman’e donsun

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster taze güller gibi olsun evladın

Serv-i kad nev-civan olsun ahfadın

Dünyaya şan versin nam-ı cedadın

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster Cemşid gibi zer-tacın olsun

İster Rüstem gibi minhacın olsun

İster güneş gibi siracın olsun

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster Husrev gibi günde bir divan

İster Kisra gibi yap eli eyvan

İster Keyser gibi sür sen de devran

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster Halid gibi üstüvar olsan

İster Hamza gibi şehsüvar olsan

İster Mıkdad gibi nev-civan olsan

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

İster Hasen gibi evlad-ı Nebi

İster Huseyin gibi sultan çelebi

LUTFÎYA hiç gezme Şam u Halebi

Ahiri ölümdür ne hayaldesin

 

Can Bula Cananını

 

Mevla bizi afvede

Gör ne güzel ıyd olur

Cürmü hatalar gide

Bayram o bayram olur

 

Ganiler ede kerem

Ref ola derd-i verem

Sahi ola muhterem

Bayram o bayram olur

 

Merhamet ede Rahim

Dermanı vere Hakim

Lutfede lutfi kadim

Bayram o bayram olur

 

Nuri hidayet dola

Dilde hidayet bula

Nasırın Allah ola

Bayram o bayram olur

 

Feyzi muhabbeti hak

Nuri hidayet siyak

Cenneti ala durak

Bayram o bayram olur

 

Tevhid ede zevk ile

Hakkı seve şevk ile

Tasdik inerse dile

Bayram o bayram olur

 

Hakk’ı seven merd-i şir

Kalbi olur müstenir

Allah ola dest-gir

Bayram o bayram olur

 

LÜTFİ’ye lutf u kerem

Dahili babı harem

Daima Allah direm

Bayram o bayram olur

Google
Kayıt Ol
Beni yukari isinla