SOSYAL DURUMU

SOSYAL DURUM

Yöre halkı gelenek ve göreneklerine   bağlı olup, Atatürk Üniversitesinin varlığı halkın eğitim ve kültür seviyesine   olumlu katkı sağlayarak değişim ve gelişime kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı   olmaktadır.

İlimizde, özellikle kırsal kesimde   halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Hayvancılık önemli bir yer   tutmakta ise de girdi maliyetleri yüksek olduğu için et ve süt verimi düşük   olmaktadır, bu ise hayat standardını önemli oranda etkilemektedir. Bunun   yanısıra memur ve işçi istihdamı, üniversite öğrencileri ve askeri birliklerin   İlimizde bulunması ekonominin hareketliliği bakımından önemli bir etki   sağlamakla birlikte sosyo-kültürel yönden de olumlu sonuçlar   doğurmaktadır.

İlimizde belirgin bir işsizlik   vardır, bu yoğun işsizlik nedeniyle nüfus göçü yaşanmaktadır.  İş aramak   maksadıyla Ülkenin batısına, hatta yabancı ülkelere göç vardır.

Son yıllarda özellikle İl merkezinde   çarpık kentleşmeyi önlemek için çalışmalar yürütülmekte modern şehir görünümü   sağlamak için gayret edilmektedir. İlimiz merkezinde konut sıkıntısı   bulunmamakta, ancak yüksek maliyetler nedeniyle dar gelirli vatandaşın uygun   sosyal konutlarda iskan edilebilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı   aracılığıyla sosyal konut yapımına gidilmesi önem arz etmektedir.

Google
Kayıt Ol
Beni yukari isinla