ATASÖZLERİ

ERZURUM ATASÖZLERİ

 ATASÖZLERİ

Aç it davara gitmez.

Aç it merek yıkar.

Aç gezer tok sallanır.

Anıklı yemek tatlı olur.

At ile eşek tepişince arada sahibi ezilir.

Ayda gelen hoş olur, günde gelen boş olur.

Ayı ile harala girilmez.

Baskısız tahtayı yel götürür, yel götürmezse sel götürür.

Bitli kaşınır aç düşünür.

Çayırı düz al karıyı kız al.

Çocuk haroyu , dana mereği yer.

Davetsiz giden mindersiz oturur.

Derdi çeken ağuyu içen bilir.

Doğru söz yemin istemez.

El atına binen tez iner.

El eliyle diken çıkmaz.

Et benim için ,öğren kendin için.

Ev danası öküz olmaz.

Evin sıcağı sobadan, çocuğun terbiyesi babadan.

Harmana giren porsuk dirgene dayanır.

Haylama ile it kurda gitmez .      

Hırsız evden olunca öküz bacadan çıkar.

İnek öldü hab kesildi , dana öldü hep kesildi.

İsli kazanın yanına oturma is bulaşır.

İş gördün sıvış , aş gördün giriş.

İt yaza çıkar ama yediği ayazı bilir.

İtin iyisi elin dayısı olmaz.

İt kılından elek olmaz.

İyi at arpasını artırır kötü at dayağını.

Kazan demiş dibim altın, kepçe demiş ben nerdeyim.

Kediyi kovalaya kovalaya aslan ederler.

Kırmızı öküz kızarsa kızara kızara ölür.

Koçluk kuzu közde belli olur.

Kudurmuşun mezarını tezden kazarlar.

Kurt yaşlanınca keçi kurdun inini sorarmış.

Martta merek yarı gerek.

Mescidin içi dururken dışı haramdır.

Ne düğün görmüş oynamış ne de ölü görmüş ağlamış.

Öküzün inek başlısı , tarlanın ufak taşlısı.

Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

Ölüsü olan bir gün , delisi olan her gün ağlar.

Serçeye pisliğin derman demişler gitmiş deryaya pislemiş.

Sinsiden iş çıkar , bir elinden taş çıkar.

Tandır sıcakken ekmek tutar.

Tarlayı taşlı, kızı kardaşlı yerden al.

Tarlada izi olmayanın harman da yüzü olmaz

Google
Kayıt Ol
Beni yukari isinla